ORGANIZACIÓN DO PRIMEIRO DÍA DE CLASE 12 DE SETEMBRO DE 2016