Listaxe definitiva do alumnado admitido para o curso 2017/2018

Listaxe definitiva do alumnado admitido para o curso 2017/2018.
Nota: contra esta relación definitiva as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial , no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.