Recomendacións sobre a saída do alumnado ao remate da xornada lectiva.