Persoal docente

EQUIPO DIRECTIVO:

DIRECTOR: JULIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ.
XEFA DE ESTUDIOS : MARÍA PILAR SÁNCHEZ-AGUSTINO RODRÍGUEZ.
SECRETARIA: ANA MARÍA LOUZAO LÓPEZ.

CLAUSTRO DE PROFESORES:

PROFESORADO E. INFANTIL

4ºA Titora: Clara Vidal Penela

4ºB Titora: Ana Galego Vázquez

5ºA Titora: Socorro López Rodríguez

5ºB Titora: Alejandra Cardelle Janeiro

6ºA Titora: Laura García Ferro

6ºB Titora: Ana Louzao López

Apoio EI: Mª del Pilar Sánchez-Agustino Rodríguez

Apoio EI: María Sonsoles Expósito Astor

PROFESORADO E. PRIMARIA

1ºA Titora: Carmen Cores Merelles

1ºB Titora: Lidia Bazaco Budiño

2ºA Titora: Dolores Bugallo Fuentes

2ºB Titora. Ángeles Farré Bernal

3ºA Titora: Lourdes Bellido Fonseca

3ºB Titor: Juan Fraga Vicente

4ºA Titor: Jose Manuel Castro Méndez

4ºB Titora: Margarita Méndez López

5ºA Titora: Ángela Ríos Agudo

5ºB Titor: Jesús A. Bugallo Varela

6ºA Titor: Antonio L. Domínguez Lama

PROFESORADO ESPECIALISTA

Música: Ana Jesús Sánchez Barreiro

Relixión: María Isabel Martínez Méndez

E.F.: Arturo Lorenzo Roo

E.F.: Ángeles Lusquiños Malvesada

XEFA D.O.: Mª Paz Argüeso Fernández

A.L.: Rufino Núñez Iglesias

P.T.: Mª Carmen Bouzas Taboada

IDIOMA ESTRANXEIRO-INGLÉS: Alicia Rey Fariña

IDIOMA ESTRANXEIRO-INGLÉS: Dolores Gayo Figueroa

IDIOMA ESTRANXEIRO-INGLÉS:  Julio Martínez Álvarez