Formarán parte desta sección todas aquelas propostas de sensibilización e dinamización cultural, estratexias de colaboración, apertura da biblioteca en horario escolar,... encamiñadas a toda a comunidade escolar, e en particular ás familias do alumnado do centro.

     * Boletín nº 1  
     * As mochilas viaxeiras  
     * Boletín nº 2  
     * Boletín nº 3  
     * Boletín nº 4  
     * Boletín nº 5 - Guía de lectura Verán 2009