Queremos asesorar ao profesorado en técnicas de animación lectora, estratexias de dinamización, formación de usuarios e traballo documental, selección e elaboración de materiais,... Tamén pretendemos recoller propostas e suxestións do profesorado coa finalidade de mellorar as intervencións e colaborar ao desenvolvemento da competencia lectora, o hábito lector e as actividades de traballo intelectual.

   *Presentación do Proxecto "Á biblioteca, cos cinco sentidos"  
   *Ficha de préstamos:  
        -1º ciclo          2º ciclo          3º ciclo  
    *Modelo de ficha de lectura  
         -1º ciclo          2º ciclo          3º ciclo  
   *Ficha de seguimento das diversas actividades  
   *Actividades para a mellora da comprensión e velocidade lectora