Actividades para levar a cabo nunha pizarra dixital. Foron feitas co software Notebook de SMART Board.

ACTIVIDADES SOBRE OS ANIMAIS VERTEBRADOS E AS S┌AS CLASES

ACTIVIDADES PARA CONTAR E SUMAR MOEDAS: euros e cÚntimos