LE ATENTAMENTE A POESÍA ANTES DE FACERES AS ACTIVIDADES

 

          Adiós, ríos; adiós, fontes;           amoriñas das silveiras
          adiós, regatos pequenos;           que eu lle daba ó meu amor,
          adiós, vista dos meus ollos;           camiñiños antre o millo,
          non sei cando nos veremos.           ¡adiós, para sempre adiós!
   
          Miña terra, miña terra,           ¡Adiós, groria!¡Adiós, contento!
          terra donde me eu criéi,           ¡Deixo a casa onde nacín,
          hortiña que quero tanto           deixo a aldea que conoso
          figueiriñas que prantéi,           por un mundo que non vin!
   
          prados, ríos, arboredas,           Deixo amigos por estraños,
          pinares que move o vento,           deixo a veiga polo mar,
          paxariños piadores,           deixo, en fin, canto ben quero.
          casiña do meu contento,           ¡Quén pudera no o deixar... !
   
          muíño dos castañares,  
          noites craras de luar,  
          campaniñas trimbadoras  
          da igrexiña do lugar,  

 

Resolve este encrucillado cos nomes das cousas das que se vai despedindo no poema.

 

Completa a estrofa

Completa a estrofa

Adiós, ; adiós, ;
adiós, pequenos;
adiós, vista dos meus ;
non sei nos veremos.

Miña , miña terra,
terra donde me eu criéi,
que quero
figueiriñas prantéi,

prados, , arboredas,
pinares que move o ,
paxariños piadores,
do meu contento,