Informámoslle que o Portal Contidos deixa de estar accesible. Os recursos educativos seleccionados pasan a estar dispoñibles desde o Repositorio de Contidos do Portal Espazo Abalar dentro da materia e nivel que lle corresponda.

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazos/recursos

Esperamos ir incorporando de xeito progresivo novos materiais dixitais para atender á demanda de todo o profesorado da comunidade.