::: Paxina Web Oficial do CPI San Sadurniño - Feita en linux con software libre - Recomendamos o navegador Firefox a 800X600+ :::
Interpretación e creación de gráficas.
Matemáticas / martes 17 de abril do 2007
 
Interpretacion de graficas

Representación gráfica de funcións e interpretación.


Esta actividade está baseada nunha proposta que atopei navengando pola rede.
Os alumnos teñen que facer o seguinte no laboratorio.
 1. Van enchendo cunha probeta un recipiente de vidro do laboratorio botando sempre o mesmo volume de auga. Neste caso 20 ou 50 ml (ou cm³ xa que son equivalentes).
 2. Por cada vez que botamos auga anotamos a altura á que chega dentro do recipiente.
 3. Nuns eixes cartesianos representamos no eixe das x (abscisas) o volume de auga que hai dentro do recipiente, e no eixe das y (ordenadas) a altura á que se atopa a auga.
 4. Obtemos desta forma unhas gráficas que representan a cada un dos recipientes cos que traballamos.

1º Exemplo


Eiquí temos a gráfica que relaciona o volume (variable independente) coa altura (variable dependente) na funil de decantación.
¿Por qué a este recipiente lle corresponde esa gráfica volume-altura?
 1. Cos primeiros 20 ml o nivel da auga sube dende altura 0 cm ata altura 6 cm.
 2. Cos segundos 20 ml (é dicir cando hai 40 ml en total dentro do recipiente) sube ata unha altura de 9 cm, pero en realidade o salto foi de 9 - 6  = 3 cm.
 3. Isto é debido a que o recipiente vai sendo cada vez máis "ancho" según imos subindo.


2º Exemplo
Eiquí temos a gráfica que relaciona o volume (variable independente) coa altura (variable dependente) no matraz.
¿Por qué a este recipiente lle corresponde esa gráfica volume-altura?

 1. "Porqué é redondo" (Miguel Rodríguez)
 2. "Onde o recipiente é máis ancho a altura sube menos e onde é máis estreito sube máis" (Diego García)
 3. "Na gráfica ao final sube máis a altura porque a boquilla é máis estreita" (Cristóbal Castro)


3º Exemplo

Eiquí temos a gráfica que relaciona o volume (variable independente) coa altura (variable dependente) no matraz Erlenmeyer.
¿Por qué a este recipiente lle corresponde esa gráfica volume-altura?
 1. "Comenzamos botando de 20 en 20 ata chegar a 300" (Cristóbal Castro)
 2. "A altura vai de menos a máis" (Diego García)
 3. "Cando vai polo  medio sube máis rápido" (Miguel Rodríguez)
 4. "Ao final sube brúscamente, porqué é máis estreito" (Cristóbal Castro)
 5. "A gráfica empeza a subir amodo e ao final sube máis rápido" (Diego García)
 6. "Non se corresponde co matraz de 500 porque está feito ata 300 ml" (Miguel Rodríguez)


4º Exemplo
Eiquí temos a gráfica que relaciona o volume (variable independente) coa altura (variable dependente) no vaso de precipitados.
¿Por qué a este recipiente lle corresponde esa gráfica volume-altura?
 1. "Ao botarlle auga vai subindo igual porqué é recto" (Laura Luaces)
 2. "O recipiente ao ser un cilindro a gráfica é case recta" (Cristóbal Castro)
 3. " Ao principio é máis estreito polo que a gráfica tería que facer unha pequena curva" (Miguel Rodríguez)
 4. "A recta da gráfica non ten curva poque o vaso de precipitados é todo recto" (José Carlos Iglesias)

Exercicios para os que vos interese

¿Cales serían as gráficas que representarían a relación volume-altura nestes recipientes?


Páxina Web Oficial do CPI San Sadurniño - Feita en linux con software libre - Recomendamos o navegador Firefox a 800X600+ | Copyleft