::: Paxina Web Oficial do CPI San Sadurniño - Feita en linux con software libre - Recomendamos o navegador Firefox a 800X600+ :::
O departamento
xestionweb / mércores 9 de novembro do 2005
 

O departamento de Lingua francesa do C.P.I. San Sadurniño está constituÍdo no curso 2006-2007 por Don Daniel Diez Correa, Profesor con destino definitivo no centro, Xefe de Departamento e único integrante do mesmo.

A optativa de francés dáse en 1º, 2º, 3º e 4º (segunda lingua estranxeira).

Os contidos, tanto conceptuais como procedimentales e actidudinales, nos cursos onde se imparte como segunda lingua estranxeira, se estructuran seguindo a orde no que aparecen nos libros de texto utilizados nestes cursos: Action XXI 1º, 2º, 3º e 4º de ESO da Editorial Santillana.

O material didáctico para os cursos de 1º, 2º, 3º e 4º de E.S.O. será o libro de texto Action XXI da editorial Santillana, mais en 3º e 4º daránse fotocopias. En todos os cursos utilizaranse recursos didácticos variados como: revistas, cintas e CD de audio, vÍdeos e DVD, Internet... a medida que o progreso no coñecemento da lingua permÍtao, leranse pequenos libros cuxos tÍtulos están sen determinar.


Páxina Web Oficial do CPI San Sadurniño - Feita en linux con software libre - Recomendamos o navegador Firefox a 800X600+ | Copyleft