::: Paxina Web Oficial do CPI San Sadurniño - Feita en linux con software libre - Recomendamos o navegador Firefox a 800X600+ :::
Equipo de Normalización Lingüística
Xefatura de Estudios Secundaria / luns 25 de setembro do 2006
 

PLAN DE TRABALLO

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

DO CPI DE SAN SADURNIÑO

CURSO : 2005-06

Membros do Equipo de Normalización LingüÍstica :

Profesorado:

Educación Infantil: Mª Carmen Allegue Sardiña

Educación Primaria: Manuel Seco Hermida

Educación Secundaria : José PantÍn López

Alumnado :

Silvia RodrÍguez SabÍn Mª Teresa Saavedra Rico Roberto Picos Pouso

Persoal de Administración :

Esther GarcÍa MartÍnez

Coordinador do Equipo de Normalización LingüÍstica :

José PantÍn López

Obxectivos xerais do Equipo de Normalización LingüÍstica do CPI de San Sadurniño

Os obxectivos xerais que tentamos acadar dende o equipo constituÍdo neste centro están :

1.Potenciar o uso do galego en todo tipo de actividades vencelladas co centro.

2.Conseguir unha mellora significativa na competencia lingüÍstica e unha valoración positiva do uso da lengua entre todos os membros da comunidade educativa .

3.Espallar a nosa cultura tentando achegar ó noso centro calquera actividade que poida contribuÍr a un recoñecemento da nosa identidade como pobo.

4.Tentar varrer os prexuÍzos lingüÍsticos que aÍnda existen respecto da nosa lengua.

5.Estimular todas as manifestacións culturais feitas en lingua galega.

6.ContribuÍr ó fomento da lectura en lingua galega entre o alumnado e comunidade escolar ,en xeral, como disfrute e pracer,dando a coñecer a obra literaria nesta lingua.

7.Espertar na nosa comunidade escolar a concienciación de sermos unha nacionalidade histórica con lingua propia,sendo este o noso verdadeiro sinal de identidade.

CPI DE SAN SADURNIÑO.NORMALIZACIÓN LingüÍstica

ACTIVIDADES PREVISTAS POLO EQUIPO DE NORMALIZACIÓN CURSO 2005-06

1.Recordar as festas tradicionais: o magosto, o entroido ,os maios. -Exposicións -traballos literarios : redaccións, poemas, recetarios

2.Adquisición de libros en lingua galega `para as bibliotecas.

3.Organizar concursos literarios: -Nadal (cartas ós Reis, poesÍas, panxoliñas) -Festa da candeloria.

4.Participar en concursos literarios: -Centro -Entre nós en galego -APA -Asociacións culturais

5.Encontro con escritores e as súas obras.

6.Letras Galegas 2006.Homenaxeado Manuel LugrÍs. -Exposicións -Unidade didáctica -Recitado de poemas

7.Visitas culturais : coñecer a comarca.

8. Acudir a algunha obra teatral en lingua galega.

9.Homenaxe ó escritor: MANUEL MARÍA -Exposición -Recitado poético -Unidade didáctica


Páxina Web Oficial do CPI San Sadurniño - Feita en linux con software libre - Recomendamos o navegador Firefox a 800X600+ | Copyleft