Avaliacións (3)

AVALIACIÓNS 2014/2015

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

 

Sesión de avaliación

Entrega
de notas*

1ª Avaliación

Martes, 9 de decembro

Luns, 15 de decembro

Avaliación

Luns, 23 de marzo

Martes, 24 de marzo

3ª Avaliación e final

Luns, 22 de xuño

Martes, 23 de xuño

       

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

 

 

Sesión de avaliación

Entrega
de notas*

1ª Avaliación

Martes, 9 de decembro

Luns, 15 de decembro

Avaliación

Luns, 23 de marzo

Martes, 24 de marzo

3ª Avaliación Avaliación Final

Luns, 15 de xuño Luns, 22 de xuño

Mércores, 24 de xuño

         

*As notas serán entregadas aos pais ou titores legais.

Avaliación de Pendentes

Martes 13 e 20 de xaneiro. 1º parcial
de pendentes.

Martes 5 e 12 de maio.
2º parcial e final
de pendentes.

Avaliacións 2011/2012

EDUCACIÓN INFANTIL

 

1º Avaliación

Luns, 19 de decembro

2º Avaliación

Luns, 26 de marzo

3º Avaliación e
final

Luns, 25 de xuño

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

 

Sesión de
avaliación

Entrega de notas

1º Avaliación

Luns, 19 de decembro

Mércores, 21 de decembro

2º Avaliación

Martes, 7 de marzo

Venres, 30 de marzo

3º Avaliación e
final

Martes, 19 de xuño

Luns, 25 de xuño

(pola mañá aos pais)

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

 

 

Sesión de
avaliación

Entrega de notas

1º Avaliación

Luns, 19 de decembro

Mércores, 21 de decembro

2º Avaliación

Martes, 7 de marzo

Venres, 30 de marzo

3º Avaliación

Luns, 18 de xuño

Mércores, 27 de xuño

(pola mañá aos pais)

Avaliación final

Luns, 25 de xuño

 

Avaliación de
Pendentes

Do 16 ao 20 de xaneiro. 1º parcial de pendentes.

Do 7 ao 11 de maio. 2º parcial e final de pendentes.

AVALIACIÓNS 2010 / 2011

 EDUCACIÓN INFANTIL 

1º Avaliación Luns, 20 de decembro
2º Avaliación Luns, 21 de marzo
3º Avaliación e final Xoves, 23 de xuño

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Sesión de avaliación Entrega de notas
1º Avaliación Luns, 20 de decembro Mércores, 22 de decembro
2º Avaliación Luns, 21 de marzo Venres, 25 de marzo
3º Avaliación e final Luns, 20 de xuño Xoves, 23 de xuño(pola mañá aos pais)

 EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Sesión de avaliación Entrega de notas
1º Avaliación Luns, 20 de decembro Mércores, 22 de decembro
2º Avaliación Luns, 21 de marzo Venres, 25 de marzo
3º Avaliación Luns, 13 de xuño Martes, 28 de xuño(pola mañá aos pais)
Avaliación final Venres, 24 de xuño

 

Avaliación de Pendentes

Do 10 ao 14 de xaneiro. 1º parcial de pendentes.
Do 2 ao 6 de maio. 2º parcial e final de pendentes.

 

Distribuir contido