Matemáticas (7)

CALCULO MENTAL

CÁLCULO MENTAL PRIMARIA

¿Cuantas operaciones realizas en 60´´?  
Suma 21 dentro de cada círculo
Icono - Círculo 21 Círculo 21 – Rompecabezas que requiere sumar enteros positivos y negativos de modo que su suma sea 21.
Icono - Círculo 3 Círculo 3 – Rompecabezas que requiere sumar números reales positivos de modo que su suma sea 3.
Icono - Tangramas Tangramas – Usa las siete piezas chinas de rompecabezas para construir figuras y resolver problemas.
Icono - Diagramas de Venn Diagramas de Venn – Investiga distintas operaciones de conjuntos.
Icono - Diffy Diffy – Resuelve este interesante rompecabezas que involucra la diferencia de números.

CÁLCULO MENTAL SECUNDARIA

 

Icono - Círculo 99 Círculo 99 – Rompecabezas que requiere sumar enteros positivos y negativos de modo que su suma sea 99.
Icono - Rompecabezas de Números Rompecabezas de Números – Resuelve estos rompecabezas ordenando los números dentro del diagrama de modo que su suma sea igual a un valor indicado.
Icono - Tangramas Tangramas – Usa las siete piezas chinas de rompecabezas para construir figuras y resolver problemas.
Icono - Diagramas de Venn Diagramas de Venn – Investiga distintas operaciones de conjuntos.
Icono - Diffy Diffy – Resuelve este interesante rompecabezas que involucra la diferencia de números.

CONTROIS MATEMÁTICAS 1º ESO 13-14

Tema 1: Números Naturais e Divisibilidade - Operacións -> Descargar

Tema 1: Números Naturais e Divisibilidade - Problemas -> Descargar

Tema 2: Números Enteiros - Operacións -> Descargar

 

MATEMÁTICAS 1º ESO


Libro interactivo para traballar as matemáticas en 1º de ESO - Editorial Anaya -> Ir

TEMA 2: NÚMEROS ENTEIROS

Para traballar
e  practicar os números enteiros imos seguir os seguintes enlaces nos
que aparecerá un control tipo test, debes elexir o teu número segundo a
orde de lista que tes.

Debes copiar na libreta os exercicios e calcular o resultado, copiandoo seguidamenteno ordenador.

NÚMEROS ENTEIROS - Sumar e Restar

NÚMEROS ENTEIROS -Multiplicar e Dividir

NÚMEROS ENTEIROS - Operacións Combinadas

NÚMEROS ENTEIROS - Operacións Combinadas II

 

TEMA 4: NÚMEROS FRACCIONARIOS OU RACIONAIS

Para traballar e  practicar os números enteiros imos seguir os seguintes enlaces nos que aparecerá un control tipo test, debes elexir o teu número segundo a orde de lista que tes na clase.

Debes copiar na libreta os exercicios e calcular o resultado, copiandoo seguidamenteno ordenador.

UNIDADE DIDÁCTICA INTERACTIVA -> Fracciones.

NÚMEROS FRACCIONARIOS - Identificar Fraccións

NÚMEROS FRACCIONARIOS I - Sumar, Restar

NÚMEROS FRACCIONARIOS II - Sumar, Restar, Multiplicar e Dividir fraccións

NÚMEROS FRACCIONARIOS III -Sumar, Restar, Multiplicar e Dividir fraccións

 

ENLACES 2º ESO

CUESTIÓNS MATEMÁTICAS PARA 2º ESO

CUESTIÓNS MATEMÁTICAS PARA 1º ESO

Arquivo en PDF para visualizar cuestións matemáticas tipo test, cubrindo as solucións nunha ficha que vos facilitará o profesor.

YouTube e as matemáticas
Selección de vídeos educativos en Youtube de interese para Matemáticas e debuxo técnico 

ECUACIÓNS 2º ESO 

Entra no seguinte enlace e escolle o teu número de clase e fai a seguinte proba, copia e fai os exercicios na libreta.

ECUACIÓNS SEN PARÉNTESES

ECUACIÓNS CON PARÉNTESIS

PRODUCTOS NOTABLES

XEOMETRÍA 2º ESO

http://descartes.cnice.mecd.es/materiales_didacticos/Geom_esp_d3/diedro.htm

http://www.uv.es/~conrad/iesaltopalancia/departamentos/depmate/poliedros.htm

http://mimosa.cnice.mecd.es/clobo/

 

Distribuir contido