Ciencias Naturais (6)

AULA DA NATUREZA. 1º ESO. ASTRONOMÍA: COÑECE O CEO

O mércores 8 de Abril, alumnos de 1º ESO do CPR PLURILINGÜE DIVINO MAESTRO de Ourense, visitamos a aula da Natureza en Oira, para participar na actividade: "Astronomía: Coñece o Ceo".
Aprendemos cousas sobre as constelacións, as estrelas e por suposto sobre o noso Sol, que puidemos observar empregando un telescopio solar.

TEMARIO CIENCIAS NATURAIS 1º ESO

Enlace no que existen multitude de Recursos para tratar os Contidos de Ciencias Naturais de 1º de ESO organizados por Temas. Departamento de Ciencias

BLOQUE I. A MATERIA

A MATERIA E O SEU ESTUDO

* O estudo da natureza.
* A materia e as súas características.
* Os estados da materia.

Unidade Didáctica Interactiva: Cambios Químicos. Nesta Unidade so tedes que ler os dous primeiros puntos facendo todas as actividades deses puntos.

Unidade Didáctica (Castelán): PROPIEDADES DA MATERIA Para disfrutar de esta páxina web é convinte dispor de cascos para recibir o audio dos vídeos. Nesta páxina e necesario visualizar os vídeos de cada bloque e facer as actividades propostas na propia páxina.

Neste enlace atoparás datos curiosos e anecdóticos sobre os elementos da táboa períodica: Táboa Periódica

Páxina Web que trata sobre as reaccións Físicas e Químicas

Test

A NATUREZA DA MATERIA

* A clasificación da materia.
* Técnicas de separación de mesturas -> 
Videos Técnicas de Separación
* A estructura da materia.
* Os elementos da natureza-> Unidade Interactiva: "Elementos y compuestos". Le detidamente esta unidade ata o apartado 3, no que se explica o interior do átomo. 

Unidade Didáctica Interactiva: La materia. O Profesor entregarache un boletín con preguntas para que as respostes e así teñas un mellor dominio do tema.

Video sobre a Partícula de Higgs e o CERN (2012) -> Ir ao video 

Páxina Web que trata sobre as reaccións Físicas e Químicas

Test

OS MATERIAIS

* A materia e os materiais. Unidade Online -> Iniciación Interactiva á Materia (Castelán) - Realiza as Actividades interactivas
* As propiedades dos materiais.
* Os materiais do noso contorno.
* Os recursos naturais.

Que pesa máis?

La Materia, elementos y compuestos Pulsa en cada apartado da esquerda e logo en Actividades e selecciona Ordenador. (Podes ler se queres) 

* Boletín con actividades de reforzo e Avaliación -> Ficheiro

Test

BLOQUE II. A TERRA

A TERRA NO UNIVERSO

* O universo e os seus compoñentes.
* O Sistema Solar.
* A Terra.
* A Lúa.

Unidade Didáctica Interactiva: La Tierra en el universo. O Profesor entregarache un boletín con preguntas para que as respostes e así teñas un mellor dominio do tema. Boletín A Terra no Universo

Videos: A Terra,

PRACTICAS: Descargaas, leas e se queres podes facelas na casa:

Porque o Ceo é azul?

Fai un Eclipese Caseiro

A XEOSFERA

* Características da xeosfera.
* Os minerais.
* As rochas.
* Explotación de minerais.

Unidade Didáctica Interactiva: Los minerales y las rocas. O Profesor entregarache un boletín con preguntas para que as respostes e así teñas un mellor dominio do tema.

Neste enlace podes observar o temario de 1º de ESO explicado mediante aplicacións fash.Naturais 1º ESO (Castelán).

O seguinte enlace mostra un video sobre o Ciclo das Rochas. Pon en marcha os altavoces ou uns cascos para escoitar a explicación

Videos: Tectónica de Placas, Formación dos Continentes-Pangea, Zonas SísmicasVolcans, , Zonas Volcánicas.

Videos Desastres Naturais: Desastres Naturais 1, Desastres Naturais 2, Desastres Naturais 3, Desastres Naturais 4, Desastres Naturais 5, Desastres Naturais 6.

Test  

A HIDROSFERA

* Características da hidrosfera.
* As partes da hidrosfera.
* A hidrosfera e o ser humano.

Mira este video que mostra como se está a desfacer un glaciar: Video Glaciar

Vídeos: Mareas e Ondas, Erosión Glaciar, Correntes Mariñas,

Enlaces para traballar o tema da hidrosfera:

http://platea.pntic.mec.es/~iali/personal/agua/index.htm

http://water.usgs.gov/gotita/sc3.html

http://centros5.pntic.mec.es/ies.lucia.de.medrano/Geolo/index.htm

http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html

Test  

A ATMOSFERA

* Características da atmosfera.
* Tempo atmosférico e clima.
* A atmosfera e o ser humano.

Videos: Cambio Climático-Consecuencias, Cambio Climático-Reflesións, Quecemento Global,

Enlaces para traballar o tema da atmosfera:

http://cienciasnaturales.es/2M1ESO.swf - A Atmosfera Terreste, Composición e Estructura. Contaminación.

Test   

 

BLOQUE III. A VIDA

OS SERES VIVOS

* A vida na Terra.
* As funcións vitais.
* A célula.
* A clasificación dos seres vivos.
* O reino monera
* O reino protoctista.
* Os virus

Unidade Didáctica para coñecer con mais detalle o microscopio : O Microscopio

Actividades do Proxecto Biosfera: A Clasificación dos Seres vivos

Videos Relacionados coa Célula, pon uns cascos e aprende...

Unidade didáctica interactiva: "La Célula", lea con atención e fai todas as actividades propostas. Se o profesor che entrega un boletín faino coa axuda desta unidade didáctica

Test   

 

OS FUNGOS AS PLANTAS SEN FLOR

* O reino dos fungos
* O reino das plantas
* A lupa binocular

Test   

 

AS PLANTAS CON FLOR

* Características das espermatófitas.
* O cormo.
* A flor e o froito.
* Clasificación das espermatófitas.
* As claves dicotómicas.

Realiza as seguintes actividades que se expoñen a continuación. Ao rematar a páxina pulsa en seguinte ata rematar. Proxecto Biosfera - Plantas con flor

Test   

 

OS ANIMAIS INVERTEBRADOS

* O reino dos animais
* Os poríferos
* Os cnidarios
* Os anélidos
* Os moluscos
* Os artrópodos
* Os equinodermos

Unidade didáctica interactiva "Los Animales" ten referencais a vertebrados e a invertebrados.

Test   

 

OS ANIMAIS VERTEBRADOS

* Características dos vertebrados.
* Os peixes.
* Os anfibios
* Os réptiles
* As aves
* Os mamíferos

Test   

TEMARIO CIENCIAS NATURAIS 2º ESO

BLOQUE I. MATERIA E A ENERXÍA 

O MOVEMENTO E AS FORZAS


Unidades didáctica interactiva para traballar o Movemento e as Forzas: El movimiento y las fuerzas

Enlace para traballar o Movemento: Cinemática


Unidade didáctica interactiva para traballara as Leis de Newton (1ª, 2ª e 3ª):  DinámicaENERXÍA


Unidade didáctica interactiva Enerxías Alterantivas

Test

 

CALOR E TEMPERATURA

Unidade didáctica interactiva Calor e Temperatura

Video sobre Calor e Temperatura onde saen algunhas experiencias que se poden facer na casa ou no laboratorio, ademáis de explicar os conceptos de Temperatura e Calor -> Video

Test

 

O SON E A LUZ

OS SENTIDOS (Animacion Flash)

Actividade JCLIC - EL SONIDO Y LA LUZ I. EL SONIDO Y LA LUZ II

Partes del Oido -> Ir 


 

BLOQUE II. A TERRA

A ACTIVIDADE XEOLÓXICA INTERNA

* A Terra un Sistema Dinámico. Actividade as Capas da Terra 

* A Enerxía Interna da Terra.  

* Tectónica de Placas -> Unidade Didáctica interactiva Tectónica de Placas

* Deformacións e Placas

Resumo: Presentación a Actividade Xeolóxica Interna

Actividade Inicial en Proxecto Biosfera: Actividade Inicial

Actividades do tema dentro do Proxecto Biosfera, podes clicar en cada actividade e facela: Actividades

Videos relacionados coa Enerxía Interna da Terra, así que pon uns cascos e aprende...   

No seguinte enlace déixovos 10 preguntas relativas ó tema "A DINÁMICA INTERNA DA TERRA", espero que vos sirvan de guía e axuda de cara a preparar o exame.

TestROCHAS ENDÓXENAS E RISCO XEOLÓXICO


* Vulcanismo


* Sismicidade


* O Risco xeolóxico


* A Formación de Rochas Endóxenas. Presentacion 


* O Ciclo das Rochas. Animación


Test

Unidade Didáctica Interactiva: El Origen de las Rocas. Le esta unidade e fai as activiades que se che propoñen, incluído o apartado Averigua o que sabes. Así terás un mellor dominio do tema.O MEDIO NATURAL Presentación


* Os Ecosistemas


* O biótopo


* A biocenose


* A Dinámica dos Ecositemas. Animación


Unidade Didáctica Interactiva: Os ecosistemas. Le esta unidade e fai as activiades que se che propoñen, incluído o apartado Averigua o que sabes. Así terás un mellor dominio do tema.

Test


Segue este enlace, para ver esta unidade didáctica dentro de "Proyecto Biosfera", que se atopa baixo o nome de "Transferencia de Energía en los Ecosistemas", debes LER e FACER AS ACTIVIDADES as actividades 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20 y 21. ECOSISTEMAS ACUÁTICOS E TERRESTRES Presentación


* O estudo dos Ecositemas


* Ecosistemas Acuáticos


* Ecosistemas Terrestres


Realiza as actividades de este enlace-> Actividades

Test


Boletín de Reforzo en Castelán de este tema -> Arquivo


Unidade didáctica interactiva: "Climas y Paisajes". Le esta unidade e fai as activiades
que se che propoñen, incluído o apartado Averigua o que sabes. Así terás
un mellor dominio do tema.


BLOQUE III. A VIDA


100 Cuestións de Ciencias da Natureza, para cubrir na ficha que che diu o profesor. Descargar Cuestions

Enlace para "PROYECTO BIOSFERA 2º ESO" dentro do Mec


PREGUNTAS DOS TEMAS

A ENERXÍA EXTERNA DO PLANETA

BOLETÍN DE REFORZO A ENERXÍA EXTERNA DO PLANETA 

PREGUNTA A ENERXÍA EXTERNA DO PLANETA

Bioloxía e xeoloxía

Se queres traballar cos recursos de bioloxía e xeoloxía que presenta a consellería da xunta de galicia preme aquí

HERENCIA GENETICA 4 ESO - TEST

Distribuir contido