Claustro (2)

HORARIOS DE TITORÍAS 2014/2015

EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO

TITORES

ATENCIÓN PAIS

4º EI

Félix Seijo Fraga

 

Luns de 16:30 a 17:30*

5º EI

Héctor Vilas López

6º EI

Carmen Feijoo Rodríguez

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

CURSO

TITORES

ATENCIÓN PAIS

1º EP

María del Carmen
Campo Carreira

Martes de 18:30 a 19:30*

2º EP

Belén Vidal Rodríguez

 

 

 

Luns de 16:30 a 17:30*

3º EP

Rut Chaves Iglesias

4º EP

Manuel Martínez Fernández

5º EP

Álvaro Cid Bragado

6º EP

Ledicia Estévez Couceiro

 

MATERIAS

OUTROS PROFESORES

ATENCIÓN PAIS

Educación Física

Fco. Javier Vázquez
Fernández

Luns de 16:30 a 17:30*

David Manzano González

Martes de 18:30 a 19:30*

Relixión, Ed.Cidad.

María Luz Grande
Blanco

Luns de 15:30 a 16:30*

Pedag. Terapéutica

Andrea Covelo Saavedra

Mércores de 9:00 a 10:00*

Música

Carmen Nóvoa Torres

Martes de 13:10 a 14:00*

P.T. e A.L.

María Bobillo Fernández

Martes de 15:30 a 16:30*

Inglés

Marco A. Novelle Fernández

Luns de 18:30 a 19:30*

Audición e linguaxe

Diana Alonso Martínez

Martes de 15:30 a 16:30*

Natalia Taboada Francisco

Xoves de 10:00 a 11:00*

* Previa petición de cita.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
CURSO

TITORES

ATENCIÓN PAIS

1º ESO

Patricia Borrajo Zon

Luns de 16:30 a 17:30*

2º ESO

María Luz Grande
Blanco

Luns de 15:30 a 16:30*

3º ESO

Concepción Vilachá Fernández

Martes de 18:30 a 19:30*

4º ESO

Salomé Vilachá Fernández

Luns de 16:30 a 17:30*

 

MATERIAS

OUTROS PROFESORES

ATENCIÓN PAIS

C.N., TCN, Infor., E.P.V

J. Florencio Pérez Campos

Luns de 15:30 a 16:30*

E.P.V.

Mª del Carmen Campo
Carreira

Martes de 13:00
a 14:00*

Inglés, Lengua Cast.

Marco A. Novelle Fernández

Luns de 13:00 a 14:00*

Música

María Teresa Rodríguez Vázquez

Martes de 11:00 a 12:00*

Educación Física

Fco. Javier Vázquez
Fernández

Luns de 16:30 a 17:30*

Apoio

Álvaro Cid Bragado

Luns de 16:30 a 17:30*

Mª del Carmen
Fernández Dopazo

Luns de 15:30 a 16:30*

* Previa petición
de cita.

HORARIOS TITORÍAS 2016/2017

 EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO TITORES ATENCIÓN PAIS
3 anos Héctor Vilas López Luns de17:30 a 18:30 horas
4 anos Carmen Feijoo Rodríguez
5 anos Lucía Fernández Constenla

  

MATERIAS OUTROS PROFESORES ATENCIÓN PAIS
Psicomotricidade e Inglés
Jessica Vázquez Carreira Luns de15:30 a 16:30 horas.

  EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO TITORES ATENCIÓN PAIS
1º Primaria Jessica Vázquez Carreira Luns 16:30 a 17:30horas.
2º Primaria Belén Vidal Rodríguez Luns de 16:30 a 17:30 horas.
3º Primaria Rut Chaves Iglesias
4º Primaria Manuel Martínez Fernández Luns de16:30 a 17:30 horas.
5º Primaria Álvaro Cid Bragado  Luns de 16:30 a 17:30 horas.
6º Primaria Ledicia Estevez Couceiro

 

MATERIAS OUTROS PROFESORES ATENCIÓN PAIS
 Inglés  Marco Novelle Fernández  Xoves de 12:15 a 13:10 horas
Relixión, C.N., O.L. María Luz Grande Blanco  Martes de 16:30 a 17:30 horas
Educación Física Fco. Javier Vázquez Fdez.
 Luns de 16:30 a 17:30 horas
Música Fernando de Vicente de Vicente
 Mércores de 10:50 a 11:45 horas
 Ed. Fís., C.S., Galego  David Manzano González  Luns de 16:30 a 17:30 horas
Relixión  Pilar Balbís Sousa  Venres 12:15 h a 13:10 horas

 EDUCACIÓN SECUNDARIA  

CURSO TITORES ATENCIÓN PAIS
1º ESO Mª Luz Grande Blanco Martes 15:30 a 16:30 hora.
2º ESO Concepción Vilachá Fernández Xoves de 13:10 a 14:00 horas.
3º ESO Salomé Vilachá Fernández Mercores de 13:10 a 14:00 horas.
4º ESO Patricia Borrajo Zon Mércores de 13:10 a 14:00 horas.

 

MATERIAS OUTROS PROFESORES ATENCIÓN PAIS

E.P.V., Tecnoloxías
  Eva Álvarez Rodríguez Martes de 11:30 a 12:30 horas
Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química J. Florencio Pérez Campos  Luns de 16:30 a 17:30 horas
Inglés, Lengua C., O.L. Marco A. Novelle Fernández  Luns de 15:30 a 16:30 horas
Música María Teresa Rodríguez Vázquez Martes de 10:45 a 11:40 horas
Educación Física F. Javier Vázquez Fernández Luns de 16:30 a 17:30 horas
Economía  Belén Girón Vélez  Luns de 09:00 a 10:00 horas

 

Distribuir contido