MAGOSTOS 2016 - Prensa

O día 16 de Novembro de 2016, saímos no periódico "La Región", saímos nunha páxina completa, con varias imaxes dos magostos e das Festas do Divino Maestro.