FONDO SOLIDARIO 2018/2019

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO EMATERIAL ESCOLAR CURSO ESCOLAR 2018/19

ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19

DESTINATARIOS
- Fondo solidario de libros de texto: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º, e 6º de EP e en 1º, 2º, 3º e 4º da ESO; cursos nos que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2017/18.
- Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira (discapacidade ≥ 65%) e na disposición segunda (NEAE)
- Axudas para adquirir material escolar: alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

PRAZO
-Ata o 21 de Xuño de 2018

SOLICITUDES -> Anexos I e II: Solicitude 
SOLICITUDES ONLINE

Orde do 9 de maio de 2018 (DOG)
Extracto da Orde do 9 de maio de 2018 (DOG)