SAÍDA OURENSE LITERARIO. 3ºESO

O 18 de Febreiro de 2016 os alumnos de 3º de Secudaria do noso Centro disfrutaron da actividade "Ourense Literario". Con esta visita guiada os/as alumnos/as coñeceron os costumes, vida e ambiente de literatos galegos como Otero Pedraio, Padre Feijóo, Xocas, Eduardo Blanco Amor, Cuevillas... a verdade e que pasárono estupendamente e xa están desexando que chege a seguinte ocasión de aprender fora das paredes do colexio.