Cursos 
MATEMÁTICAS 1ºESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosInformación
EDUCACIÓN PLÁSTICA 1º ESOInformación
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1ºESOInformación
PROXECTO INTERDISCIPLINARInformación
RELIXIÓN 1ºESOInformación
LINGUA CASTELÁ 1ºESOInformación
FRANCÉS 1ºESOInformación
EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESOInformación
GALEGO 1ºESOInformación
INGLÉS 1º ESOInformación
CIENCIAS SOCIAIS 1º ESOInformación