Oferta educativa

Oferta educativa

      A oferta educativa do centro abrangue as etapas de infantil, primaria e secundaria, é dicir, dende os 3 ata os 16 anos inclusive. 

 • Educación Infantil:
  • Totalmente concertado.
  • Dividida en tres cursos de 3, 4 e 5 anos.
  • Cóntase con Inglés dende os 3 anos.
  • As aulas dixitalizadas.
  • Informática na aula.
  • Conta cun parque Infantil e unha zona de patio de uso exclusivo para eles.
  • Aula de psicomotricidade.
  • Trabállase na metodoloxía dos rincóns e proxectos.
  • Talleres con pais e nais.

 • Educación Primaria:
  • Dividida en 3 ciclos de 2 cursos cada un deles totalmente concertados.
  • Dúas aulas Abalar (5º e 6º con pizarras dixitais e un ultraportátil cada alumno).
  • Impártese o inglés dende o 1º curso do 1º ciclo.
  • Trabállase con bibliotecas de aula para fomenta-la lectura nos máis cativos.
  • Trabállase con proxectos.
  • Departamento de orientación.
  • Gabinete de Psicoloxía Terapeútica.
  • Profesora especialista en Audición e Linguaxe.

 • Educación Secundaria.
  • Dividida en 4 cursos totalmente concertados.
  • Trabállase con proxectos.
  • Impártese os idiomas de inglés e francés en tódolos cursos.
  • Impártese a materia de informática no 4º curso.
  • Cóntase con aulas de música para esa materia.
  • Existe un laboratorio de química e física e bioloxía.
  • Cóntase cun aula de informática equipado con 12 modernos equipos en rede.
  • Existe un aula taller para impartir as materia de plástica e tecnoloxía.
  • Lévase a cabo un plan de acción titorial no cal se educa en saúde, valores humano-cristiáns e a prevención do consumo de drogas.
  • Departemento de orientación.
  • Apoio e reforzo educativo.
Distribuir contido