Instalacións

Instalacións
Soto

 • Ximnasio
 • Salón de actos
 • Cuarto de caldeiras
 • Almacen
 • Aula taller
 • Aula de música
 • Biblioteca
 • Aula de informática
 • Laboratorio
 • Servicios alumnos/as  

Primeiro andar

 • Despachos: Pastoral, Ádministración, Dirección, Dirección Pedagógica e Secretaría
 • Servicios mestres
 • Sala de ADMA
 • Recibidores
 • Portería
 • Comedor
 • Cociña
 • 3 aulas de  Educación Infantil
 • 6 aulas de Educación Primaria
 • Servicios alumnos/as
 • Sala de mestres
 • Aula de psicomotricidade
 • Dependencias do Centro Xuvenil María Auxiliadora CEXMA
 • Local de AMPA
 • Aula de audiovisuais, cunha pizarra dixital. 

Segundo Andar

 • 4 aulas de Educación Secundaria
 • Almacén
 • Aula de apoio
 • Aula de audiovisuais
 • Despacho de Orientación
 • Sala de profesores
 • Servicios alumnos/as  

Patios

 • Patio de Educación Primaria - Educación Secundaria
 • Patio de Educación Infantil

 

Distribuir contido