FONDO DE LIBROS- Listas EP-ESO (2019-20)

CHEQUE DE LIBROS E MATERIAL 1º E 2º
Primaria
: Podedes pasar a
recollelos no centro ata o venres día 12 de xullo ou a partir do 19 de agosto
en horario de 9-11h. A lista de material e de cuadernería darase nos primeiros
días de clase.

FONDO SOLIDARIO EP lista provisional de 3º Primaria-6º Primaria. O
prazo de reclamación é ata o martes día 12 de xullo. Nos vindeiros días sairá a
lista definitiva cos títulos dos libros de cada materia que lle corresponden a
cada alumno/a. A lista de material e de cuadernería darase nos primeiros días
de clase. 
Os libros
entregaranse a partir do día 22 de agosto.

FONDO SOLIDARIO ESO lista provisional (admitidosexcluidos).O prazo de reclamación é ata o 12 de xullo.
As listas definitivas non sairán publicadas ata finalizada a avaliación
extraordinaria de setembro. A lista de material darase nos primeiros días de
clase.