Exámenes de septiembre ESO curso 2018-19

Exámenes de septiembre (Etapa de Secundaria)

 

 HORAS/DÍAS  LUNS, día 2  MARTES, día 3 MÉRCORES, día 4 
 08:30 h-10:00 h  Matemáticas  Xeografía e Historia  Lingua Galega
 10:10 h-11:40 h  Lingua Castelá  Inglés  Bioloxía
 11:50 h-13:20 h  Física e Química
 TIC
Tecnoloxía
 Francés
 13:30 h-14:30 h

 

 Living English

Oratoria

 Plástica

 Música

Religión