EU TAMÉN PINTO ALGO

É un proxecto interdisciplinar traballado en primaria polos nosos alumnos e docentes durante unha semana. Partimos da pintura dende a prehistoria ao século XX como fondo e a través das diferentes áreas aplicamos e contextualizamos de forma cooperativa os coñecementos creando unha obra conxunta en tódolos ámbitos:plástica, matemáticas, inglés, lingua, relixión etc...

 

<iframe width=