Axudas NEAE 2017/2018

Axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2017/2018
 
 
Para poder ler os requisitos da axuda podes facer clic no seguinte enlace: 
 
BOE nº 102 do 12 de agosto de 2017 (Páx. 59641)
 
"Las solicitudes tanto de ayuda como de subsidio deberán cumplimentarse
mediante el formulario accesible por internet en la dirección 
www.mecd.gob.es o a
través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la
dirección 
https://sede.educacion.gob.es". 
 
Recolleremos a documentación necesaria en secretaría do 1 ó 28 de setembro.