As emocións

Os alumnos e alumnas de primeiro de primaria traballan as súas emocións
recoñecéndoas e compartindo cos compañeiros/as o motivo dese sentir.
Nesta ocasión a maioría dos rapaces e rapazas sentíanse verdes e
amarelos.