Equipo Directivo

Equipo Directivo

Director Pedagóxico:

Marcos Regueiro Sánchez
   
Superiora R. R. Asunción: Ascensión Gallego Pastrana
   
Xefe de estudos:  Mª Áurea Páramo Vázquez
   
Coordinadora de Pastoral: Andrea López López
   
Administradora: Lidia Abella González
   
Coordinadora de EI e EP: Teresa Quintana Fernández
Distribuir contido