Centro preparador probas Cambridge

Co afán de continuar coas actividades de innovación educativa no noso centro, informámosvos de que, a partir deste curso, ademáis de centro preparador para as probas orais do Trinity, tamén somos centro preparador para as probas Cambridge. Se queredes máis información podedes premer na imaxe que tendes a continuación e tamén acceder a súa propia páxina a partir do icono que tendes no lateral esquerdo da nosa páxina.