Aviso usuarios de comedor

Ante as preguntas realizadas por algunhas familias, sobre a reserva de praza de comedor para o vindeiro ano, informámosvos de que podedes facer dita reserva ata o venres día 10 de xuño en Secretaría. 

É importante que todos aqueles que xa saibades que ides a facer uso deste servizo fagades a reserva, por cuestións organizativas do centro.

GRAZAS!

O DIRECTOR