Probas de xuño 2016

Estes son os horarios das probas de xuño. 

As materias pendentes doutros cursos realizaranse no horario da materia correspondente.