Recollida libros do banco de libros

Todos aquelas familias de Educación Primaria, dos cursos de 3º a 6º, que teñan asignados libros do banco de libros poderán recollelos na aula do curso que lles corresponda o mércores 7 de 12:00 a 13:30 h. 

Para aquelas familias que non podan recoller os libros ese día e nese horario, entregaránselle aos alumnos o día de inicio de curso de Educación Primaria, luns 12 de setembro, na aula.