BIBLIOTECA ESCOLARES, ESPAZOS DE LECTURA


a Biblioteca Escolar é un espazo de lecturas: de
lecturas literarias, de lecturas poéticas, dramatizadas, en compañía,
en silencio, en voz alta; lecturas de imaxe, lecturas de gráficos,
mapas, cadros, ilustracións, lectura da banda deseñada, o cine;
lecturas informativas: o xornal, a revista divulgativa, a enciclopedia,
a monografía que amplía e profundiza, o dicionario; lecturas para
contrastar, para a
mpliar... lectura en pantalla, lectura en papel... lecturaS. "Lectura
de todo tipo de texto, en todo tipo de soporte, con todo tipo de
finalidades", velaí de que falamos cando falamos de lectura nestes
momentos.