Plan Galego de Convivencia Escolar

Pódese consultar o Plan Galego de Convivencia

Escolar a través deste vínculo.