COÑECEMENTO DO MEDIO TEMA 13. REPRODUCCIÓN ANIMAL.