EXERCICIOS REPASO TEMA 6. A ÉPOCA DOS DESCUBRIMENTOS.