COÑECEMENTO DO MEDIO TEMA 7. A ÉPOCA DOS AUSTRIA.

jose de ribera

zurbaran

rapaces comendo uvas e melón

velazquez

gregorio fernandez