COÑECEMENTO DO MEDIO 6º. LIBERALISMO E INDUSTRIALIZACIÓN

revolucion industrial

 Vídeo sobre Goya