COÑECEMENTO DO MEDIO 6º. TEMA 9. SÉCULO XX E MUNDO ACTUAL.

COMO EMPEZOU A GUERRA CIVIL