COÑECEMENTO DO MEDIO 6º. A ARTE DO SÉCULO XX

PICASSO E O GUERNICA