COÑECEMENTO DO MEDIO 6º. TEMA 11. A NUTRICIÓN.

Alimentos e nutrientes

O aparello dixestivo

A dixestión

ANIMACIÓN: O PROCESO DIXESTIVO