COÑECEMENTO DO MEDIO 5º. TEMA 2. ESPAZOS PROTEXIDOS.