1º e 2º de ESO marcha a Sotavento

Os alumnos de 1º e 2º da ESO farán unha visita cultural a Sotavento o día 30 de outubro. 

Entre os obxectivos da mesma salientamos:

  • Observar distintas formas de obter enerxía.

  • Coñecer e comprender as fontes de enerxía renovables e non renovables

  • Analizar o funcionamento dun parque eólico

  • Coñecer o aproveitamento da enerxía solar: térmica e fotovoltaica 

  • Valorar as repercusións das actividades humanas sobre a naturaleza

  • Tomar conciencia da necesidade dun consumo enerxético responsable.

Visita a páxina web de Sotavento