COÑECEMENTO DO MEDIO. TEMA 6. NO TEMPO DOS ROMANOS.