Horario

O horario de administración, secretaría e portería para atención a familias será o seguinte:

En setembro e xuño: de 9:00 h a 10:00 h e de 13:30 h a 14:30 h 

De outubro a maio: Mañás:  de 9:30 h a 10:30 h 

Tardes: de 16:30 h a 17:30 h