Servizo de garda

O centro dispón dun servizo de garda co seguinte horario:

- Garda de mañá: a partir das 8:30h.

- Garda de tarde: de 17:00h a 20:00h.