Entrega de premios murais contra a violencia de xénero

Con motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día INTERNACIONAL

CONTRA A VIOLENCIA CARA ÁS MULLERES, a Delegación de Promoción

Económica e Igualdade do Concello de Sarria, organizou o V Certamen

Escolar de Murais.O día 3 de febreiro entregáronse os premios do certame no salón de

plenos do Concello de Sarria por parte do alcalde José Antonio García,

acadando o 1º premio nas dúas categorías de ESO (1º e 2º ciclo) e

ademáis se conseguiron outros premios e accesits.
Premede aquí para ver os premios e todos os traballos.