INFORMACIÓN XERAL CURSO 2012-2013

HORARIO 
ESCOLAR

Xornada partida

E.Infantil e E. Primaria . Mañá: de 10:00 a 13:00 Tarde: de
15:00 a 17:30

ESO

Martes e Venres Mañá de 9:10 a 13:00

Tarde de 15:00 a 17.30

Luns,Mércores e Xoves : mesmo horario da E. Primaria

Mañá de 9:10 a 13:00 , agás os venres de 10:00 a 13:45

Tarde: mesmo harario da E. Primaria agás os venres (libre)


e 4º
Mañá de 9:10 a 13:00 agás martes e venres: 9.10 a 13:45

Tarde: mesmo horario da E. Primaria agás martes e venres
(libre)

Setembro e Xuño . Xornada única de 9:00 a
13:50

CONSELLO ESCOLAR

É o órgano de goberno
representativo da Comunidade Educativa e exerce as súas funcións
no que respecta ós dereitos dos alumnos e alumnas ,pais e nais,
profesores e profesoras de acordo coa lexislación vixente.

COMPOSICIÓN:

 • A
  Directora que o convoca e preside

 • Tres representantes do Titular do Centro. (Cooperativa)

 • Catro representantes dos profesores

 • Representantes dos pais,nais elexidos en votación . Mónica Álvarez

 • Un representante designado pola Xunta Directiva do APA. M Carmen Varela

 • Dous representantes dos alumnos

 • Un representante do persoal de servizos: Concepción Penín.

REUNIÓNS INFORMATIVAS

Co fin de informar persoalmente ós pais e nais dos obxectivos que se
pretenden conquerir con cada curso e nas diferentes áreas do currículo estas reunións terán lugar no mes de outubro nas datas
que se sinalan a continuación

E.
Primaria:

1º e 2º cursos: luns 1 de outubro ás 20:00 h

3º e 4º cursos: martes 2 de outubro ás 17:30 h

5º e 6º cursos: mércores 3 de outubro ás 17:30 h

E.
Secundaria

Xoves 4 de outubro ás 17:30 h

PERÍODOS DE VACACIÓNS

Día do Ensino. venres 2 de novembro

Nadal : 22 de decembro ata o 7 de xaneiro ,ambos os
dous inclusive.

Entroido :11,12,13 de febreiro de 2013

Semana Santa: desde o 25 de marzo ata o 1 de abril de 2013 ambos os
dous inclusive.

Día de libre disposición:a determinar conxuntamente cos centros
educativos da vila.

Fin de curso: 21 de xuño de 2013

NORMAS DE CONVIVENCIA

 • As faltas de asistencia deberanse xustificar por escrito na axenda
  escolar debidamente asinadas polos pais/nais.

 • Co fin de non entorpecer a marcha diaria do labor educativo pregamos ós
  pais/nais que non accedan ás aulas en horario lectivo.

 • Por motivos de seguridade o uso do móbil ,MP3,consolas e demais
  aparatos están totalmente prohibidos durante a permanencia do
  alumno no centro. O seu uso será penalizado retendo o aparato ata
  finalizado o trimestre escolar.

 • En caso de urxente necesidade de comunicación pasarase aviso ós
  alumnos ou profesores durante as horas de recreo. EP. 12:00/12:15
  ESO 11:45/12:00

 • As visitas ós profesores realizaranse na hora de titoría evitando a
  presencia dos pais nas dependencias do centro durante o horario
  lectivo.

SEGURO ESCOLAR

A Consellería de Educación na Orde do 15 de xaneiro de 1997 dita
instrucións sobre as cantidades a percibir por servizos
complementarios nos centros educativos. Seguindo esa orde e logo de
informar ó Consello Escolar, acordouse incluír o Seguro escolar
nestes servizos cobrando a cantidade anual de 20 € por alumno que
serán aboados no mes de outubro.

En caso de accidentes,durante o período escolar,os seus fillos son
atendidos en primeira instancia no centro. Segundo sexa a situación
chamarase á familia. Se é urxente trasládase ao neno ao
ambulatorio de Celanova e ínstase aos pais a presenciarse, se
houbese necesidade e tivesen que levalo vostedes a Ourense
deberán
levar o documento ou parte

do
ambulatorio e recoller un impreso ou orde do colexio antes de
desprazarse
.
Estes
dous
partes de incidencias son
imprescindibles
para atenderlles baixo a cobertura do seguro escolar no centro
asistencial COSAGA.

A póliza de accidentes é da aseguradora Allianz. Está incluído na
póliza o camiño de casa ao colexio sempre que o alumno non use moto
ou bicicleta. Gastos de cirurxía plástica, reparadora, próteses,
anteollos, aparatos acústicos, material de ortopedia, osteosíntese
e fixadores externos cun límite máximo do 25% do capital fixado sen
sobrepasar a cantidade de 751,26 €.

ATENCIÓN MATINAL

Servizo gratuito dende as 9:00 ata o comezo da xornada lectiva durante todo o
curso escolar,para aqueles alumnos que por razóns de transporte ou
incompatibilidade horaria dos seus representantes teñan que chegar ó
centro antes do comezo das horas lectivas. A hora de entrada ó
servizo é ás 9:00

Existe un servizo especial ás 8:00 da mañá para o que deberá consultar
co centro.

SERVIZO DE COMEDOR

O comedor entrará en funcionamento o día 13 de setembro. Será
servido polo Restaurante Airiños e permanecerán dous profesores
cos alumnos para velar polo bo funcionamento do mesmo.

Se algún alumno precisase do servizo esporadicamente, non ten máis que
avisar antes das 11:00 da mañá á coordinadora (Isabel González )
e aboar a cantidade diaria de
5,30
€. (menú de 2º e 3º ciclo de primaria e ESO) e 3,10 € (menú
de E. Infantil e 1º ciclo de E Primaria)

O
prezo do comedor é o estipulado e aprobado no seu día polo Consello
Escolar,

82
€ ( Menú de 2º e 3º ciclo de Primaria e ESO) e 50 € ( menú de
1º ciclo de Primaria e E. Infantil) ,

excepto os meses de setembro,decembro, xaneiro ,marzol e xuño que
son
76 € e 44 €
respectivamente.

Se
un alumno falta ao sevizo catro días ó mes o prezo non varía. A
partír do quinto día descóntanse os días que non utilice o
servizo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Terán
carácter de complementarias aquelas actividades que teñen lugar no
horario lectivo do alumnado e que forman parte da programación xeral
anual.

Estas actividades foron aprobadas polo Consello escolar e teñen un custo
trimestral
de 25

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Estas
actividades SON GRATUÍTAS E terán carácter voluntario.

Os
alumnos que así o desexen poden inscribirse nas actividades que
consideren máis oportunas e na forma e na data que se especifica en
cada unha delas.

É importante facer a inscrición nas datas sinaladas, pois as prazas
son limitadas e non se aceptarán formularios unha vez finalizado o
período establecido.

 

PEQUENOS ACTORES

Luns
de 17:30 a 18:30

Educación
Infantil 1º e 2º de EP

Monitor:
Camila e dous profesores

 

TALLER DE “Mans á
Obra.”

Mércores
de 17:30 a 18:30

Primaria
e ESO

Outubro:
Samaín . bruxas e decoración

Novembro
e

decembro:
Nadal
no centro

Xaneiro
a Maio:
Cultura
castrexa (abalorios ,vestiario e vivenda)

Monitores:
Conchi e dous profesores

 

TALLER DE MANUALIDADES

Luns
de 17:30 a 18:30

Educación
Infantil, 1º Ciclo de Primaria

Monitores:
Araceli e Elisa J.

ESCOLA
“Sing and Play”

Dirixida
a tódolos alumnos de Infantil 4 e 5 anos,Primaria e ESO, os
xoves de 17:30 a 18:30 h

 1. Desenvolvemento
  da técnica vocal e instrumental en lingua española, galega e
  inglesa.

 2. Achegamento
  á tradición e cultura popular inglesa.

 3. INICIACIÓN
  Á GAITA, PERCUSIÓN E PANDEIRETA.

Actuacións
nas actividades do Centro, así como en concursos.

Monitores:
Begoña R., Laura Castro , Estefanía Obenza, Monitor do Concello de
Celanova

BAILES DE SALÓN

Dirixidos
a alumnos de
E Infantil
e 1ºe 2º ciclo de E Primaria

MARTES
17.30 /18:30 h

Monitores:
Cristóbal e Teresa

 

ESCOLAS
DEPORTIVAS

 

Tratarase
de inculcar ós alumnos as actitudes propias das actividades
deportivas (esforzo, colaboración, xogo limpo, hixiene , etc.), así
como desenvolver a técnica propia de cada deporte.

Hora
17:30 a 18:30 h

 • LUNS:
  Bádminton
  dende 4º E.P ata 4º ESO

 • MARTES
  Psicomotricidade-Iniciación
  deportiva, alumnos de 4 a 7 anos

 • MÉRCORES:
  Tenis:
  EP

 • XOVES:
  Fútbol
  sala mixto, dende 3º de EP ata 6º de EP

 • VENRES:
  Atletismo
  dende 2º E.P ata 1º ESO

Monitores:
Manolo, Julio , J. Manuel e Andrés

TALLER
DE TEATRO

Para
alumnos de 2º e 3º ciclo de Primaria e 1º,2º,3º,4º de ESO

mércores de 17:30 a 18:30 h

Monitores:
Camila e Isabel

SEMINARIOS
PARA E.S.O

Para
mellorar ou afianzar os coñecementos adquiridos na clase e reforzar
as materias pendentes.

 

Matemáticas
1º, 2º ESO Fátima Luns 17:30 a 18:30

Ciencias
ESO Raquel Xoves 17:30 a 18:30

Inglés 1º e 2º Begoña
Xoves 17:30 a 18:30

ACTIVIDADES
NON GRATUITAS

PLAYSCHOOL

E
Infantil:
mércores e
venres de 17:00 a 17:45 h . Monitora Mónica. 20 €

INICIACIÓN
ó ALEMÁN

Profesor
Markus Andreas Erben 15€

Luns:
2º e 3º ciclo de EP

Martes.
EI e 1º,2º EP.

Enviado por admin en Xov, 09/27/2012 - 10:18. categories [ ]