Relación de LIBROS DE TEXTO e MATERIAL DIDÁCTICO para o curso 2011/2012

EDUCACIÓN
INFANTIL

 

Relación de libros de texto e material
didáctico impreso para o curso 2011/2012

Código de centro:       32003738

Denominación do centro:            Sagrado Corazón

Enderezo                    :Areal 13

Concello:            Celanova

Provincia:Ourense

Correo
electrónico:

Teléfono:
988431516

Fax:

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor,
editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da
edición

PGLT

*

3 anos

Inglés

A trip with Pit,
Pre Primary Level A. Campuzano. Algaida 2009

9788498772128

 

 

 

Proxecto
Globalizado

Papeliños.
Anaya. Campuzano . 2010

9788498773781

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 anos

Inglés

A trip with Pit,
Pre Primary Level B. Campuzano. Algaida 2009

9788498772142

 

 

 

Proxecto
Globalizado

Papelillos. .
Campuzano . Xerais 2010

9788499141237

G

 

 

escritura

1.- O País das
Letras. Aurora Usero. Luis Vives 2005

9788426357786

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 anos

 

A trip with Pit,
Pre Primary Level C. Campuzano. Algaida 2009

9788498772159

 

 

 

Matemáticas

4-Juego a cont.
Sumar y restar. Amparo P.  Everest 2005

9788424182229

C

 

 

 

5-Juego a cont.
Sumar y restar. Amparo P.  Everest 2005

9788424182236

C

 

 

 

6--Juego a cont.
Sumar y restar. Amparo P.  Everest 2005

9788424182236

C

 

 

Lecturas

1-O País das
letras. Aurora Usero. Luis Vives. 2005

9788426357755

G

 

 

 

2-O País das
letras. Aurora Usero. Luis Vives. 2005

9788426357762

G

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura

3- O País das
letras. Aurora Usero. Luis Vives. 2005

9788426357809

G

 

 

 

4-O País das
letras. Aurora Usero. Luis Vives. 2005

9788426357816

G

 

 

 

5- O País das
letras. Aurora Usero. Luis Vives. 2005

9788426357823

G

 

 

 

 

 

 

 

 

Proxecto
Globalizado

Papeliños. .
Campuzano . Xerais 2010

9788499141282

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Celanova......, ...25... de
.........xuño.......... de 2011

O/A  director/a,

Asdo.:
.M Begonia González Guerrero..........

 

PRIMER
CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

 

Relación de libros de texto e material
didáctico impreso para o curso 2011/2012

Código de centro:32003738

Denominación do centro: Sagrado
Corazón

Enderezo:  areal 13

Concello:  Celanova

Provincia:  Ourense

Correo
electrónico:

Teléfono:988431516

Fax:

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor,
editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da
edición

PGLT

*

1 EP

Globalizado

Andavía 1º-
Coñecemento Medio/Lingua Galega.Os camiños do Saber .Santillana VVAA 2011

9788499720005

galego

s

 

 

 

 

 

 

1 EP

Globalizado

Andavía 1º-
Lengua castellana/Matemáticas. Los Caminos del Saber. Santillana. VVAA.2011

9788499720180

Castelán

s

 

 

Arts and grafts
1º. E. José Cantero . Oxford, 2010

9788467350791

 

 

 

 

Tuti , la magia
de la música. EDEBE 1º, V Autores 2011

9788468300535

Castelán

 

 

 

Incredible
English Kit, Sarah Philllipis, Oxford 2006

9780194441681

 

s

 

 

Incredible
English Kit, Sarah Philllipis, Oxford 2006

9780194441636

 

 

 

 

Relixión
católica 1º. Rodeira, proxecto Tobih. V Autores, 2011

9788483492888

Galego

s

 

 

La nave de los
libros 1º. Los caminos del saber Santillana . v Autores. 2011

9788429469882

Castelán

s

 

 

                      Cuaderno matemáticas 1º
primaria VVAA 2011     

                                             
                                                                                                                                                                          

  9788499721088                                                                     
           

castelan

 

 

 

Caderno Lengua
1ºGlob. Castellano VVAA 2011

9788499721088

Castelán

 

 

 

 

 

 

 

2 EP

 

Andavía 2º-
Coñecemento Medio/Lingua Galega.Os camiños do Saber .Santillana VVAA 2011

9788499720203

Galego

s

 

 

Andavía 2º-
Lengua castellana/Matemáticas. Los Caminos del Saber. Santillana. VVAA.2011

9788499720074

Castellano

s

 

 

Tuti , la magia
de la música. EDEBE 2º, V Autores 2011

9788468300542

 

s

 

 

Incredible
English Kit, Sarah Philllipis, Oxford 2006

9780194441698

 

s

 

 

Incredible
English Kit, Sarah Philllipis, Oxford 2006

9780194441667

 

s

 

 

Arts and grafts
2º. E. José Cantero . Oxford, 2010

9788467350852

 

s

 

 

Relixión
católica 2º. Rodeira, proxecto Tobih. V Autores, 2011

9788483492895

Galego

 

 

 

La nave de los
libros 2º. Los caminos del saber Santillana . v Autores. 2011

9788468001142

Galego

s

 

 

Cuaderno
matemáticas 2º primaria VVAA 2011

9788499721118

Castelan

s

 

 

Caderno Lengua
1º Glob. Castellano VVAA 2011

9788499721057

Castelán

 

 

 

 

 

 

 

               

* PGLT: Programa
de gratuidade de libros de texto.

  A expresión “SI” nesta columna indica que
está incluído no citado programa.

 

                                                            
Celanova....,
.28... de ........xuño........... de 2011

O/A  director/a,

 

 

SEGUNDO
CICLO (3º y 4º) EDUCACIÓN PRIMARIA

 

Relación de libros de texto e material
didáctico impreso para o curso 2011/2012

Código de centro:  32003738

Denominación do centro:  Sagrado Corazón

Enderezo:    areal 13

Concello:  Celanova

Provincia: Ourense

Correo
electrónico:

Teléfono:988431516

Fax:

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor,
editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da
edición

PGLT

*

3 EP

Matemáticas

Mochila Ligera la Casa del Saber Santillana
VVAA 2008

9788429407051

castelán

 

 

Lingua

Obradoiro A Casa
do Saber. Santillana. E .Editorial 2008

9788482247700

galego

 

 

Coñecemento do
Medio

Obradoiro A Casa
do Saber. Santillana. E .Editorial 2008

9788482247809

galego

 

 

Relixión

Nazaret Un paso
máis. Obradoiro Santillana VVAA 2005

8482246283

galego

 

 

Lengua

Lengua
Castellana La Casa
del Saber. Santillana. E Editorial .2008

9788429456639

castelán

 

 

Dibujo y pintura

La casa del
Saber . Santillana. E Editorial 2008

9788429461145

castelán

 

 

Música

Sol FA Mi La
casa del Saber. Santillana. E Editorial. 2008

9788429461268

castelán

 

 

Inglés

Surprise 3.
Oxford. S Mohamed.2007

9780194408028

 

 

 

Inglés

Surprise
activity book. Oxford.S Mohamed 2006

9780194408080

 

 

 

Lengua

Fichas
comprensión lectora.Santillana. E Editorial 2003

8429485424

castelán

 

 

 

 

 

 

 

4 EP

Matemáticas

Mochila ligera La Casa del Saber Santillana
VVAA 2010

9788429407075

castelán

 

 

Lingua

Obradoiro A Casa
do Saber. Santillana. E .Editorial 2008

9788482247885

galego

 

 

Coñecemento do
Medio

Obradoiro A Casa
do Saber. Santillana. E .Editorial 2008

9788482247984

galego

 

 

Relixión

Nazaret Un Paso
máis. Obradoiro Santillana.E Editorial. 2005

8482246631

galego

 

 

Lengua

Lengua
Castellana La Casa
del Saber. Santillana. E Editorial .2008

9788429459166

castelán

 

 

Dibujo y pintura

La Casa del
Saber Santillana VVAA 2008

9788429461213

castelán

 

 

Música

La casa del
Saber. Santillana. E Editorial. 2008

9788429461688

castelán

 

 

Inglés

Surprise 4.
Oxford. S Mohamed.2007

9780194408035

 

 

 

Inglés

Surprise 4activity
book. Oxford.S Mohamed 2007

9780194408097

 

 

 

Lengua

Fichas
comprensión lectora.Santillana. E Editorial 2003

9788429485431

castelán

 

 

 

 

 

 

 

               

* PGLT: Programa de gratuidade de libros
de texto.

 
A expresión “SI” nesta columna indica que está incluído no citado programa.

 

Celanova...,
28 de .........xuño....... de 2011

O/A  director/a,

Asdo.:
Mª Begonia González G

 

TERCER
CICLO (5º y 6º) EDUCACIÓN PRIMARIA

 

Relación de libros de texto e material
didáctico impreso para o curso 2011/2012

Código de centro: 32003738

Denominación do centro:Sagrado
Coraszón

Enderezo: Areal 13

Concello: Celanova

Provincia: Ourense

Correo
electrónico:

Teléfono:988431516

Fax:

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor,
editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da
edición

PGLT

*

5 de
EP

Lingua Galega

Lingua 5. A casa do Saber. V
Autores. Obradoiro Santillana 2009
Mochila lixeira

9788482249629

Galego

 

 

Lingua Castelá

Lengua
Castellana 5. a
Casa do Saber. V autores, Santillana 2009
Mochila ligera

9788429493207

Castelán

 

 

Inglés

Incredible
English Kit 5 activity Book 2010

9780194441896

 

 

 

Inglés

Incredible
English Kit 5 Book 2007

9780194441728

 

 

 

Música.

Serie Sol,Fa,Mi,La Casa del Saber

 

Castelán

 

 

Matemáticas

Matemáticas. 5 La
casa delSaber.V autores . .Santillana 2009
Mochila Ligera

9788429493634

Castelán

 

 

Coñecemento do
Medio

Abre a Porta.
Anya 2009

9788466780841

Galego

 

 

Relixión

Chámase Xesus.V
autores  SM 2009

9788498549515

Galego

 

 

Plástica

Dibujo y pintura
.La Casa del
Saber. E Editorial 2009 Santillana

9788429489750

Castelán

 

 

 

Fichas
comprensión lectora 5. Santillana 2003

9788429485448

Castelán

 

 

 

 

 

 

 

6 de
EP

 

 

 

Lingua Castelá

 

Lengua
Castellana..La Casa
del Saber V Autores. Santillana 2009
Mochila Ligera

 

 

 

9788429493375

 

 

 

Castelán

 

 

Lingua Galega

Lingua. A Casa
do saber . V autores. Obradoiro Santillana. 2009
Mochila lixeira

9788482249636

Galego

 

 

Inglés

Incredible
English Kit 6 activity Book 2010 Oxford

9780194441902

 

 

 

Inglés

Incredible
English Kit 6 Book 2007 Oxford

9780194441735

 

 

 

Música.

Serie Sol,Fa,Mi,La Casa del Saber

 

Castelán

 

 

Matemáticas

Matemáticas.La
casa del saber  V autores..Santillana
2009
Mochila
ligera

9788429493832

Castelán

 

 

Coñecemento do
Medio

Abre a Porta.
Anaya 2009

9788466780872

Galego

 

 

Relixión

Chámase Xesús. V
autores. SM 2009

9788498549508

Galego

 

 

Plástica

Dibujo y
pintura. La casa del saber. E. Editorial Santillana.2009

9788429487053

Castelán

 

 

E Cidadanía

En Ruta. V
autores.  EDEBE 2009

9788423693290

Castelán

 

 

 

Fichas
comprensión lectora 6. Santillana 2003

9788429485455

Castelán

 

 

 

 

 

 

 

               

* PGLT: Programa de gratuidade de libros
de texto.

 
A expresión “SI” nesta columna indica que está incluído no citado programa.

 

 

..Celanova....,
15 de ..........xuño de 2011

O/A  director/a,

Asdo.:
......M. Begonia González Guerrero........

 

 

    
y 2º ESO

 

Relación de libros de texto e material
didáctico impreso para o curso 2011/2012

Código de centro: 32003738

Denominación do centro:  Sagrado Corazón

Enderezo:  Areal 13

Concello:  Celanova

Provincia:  Ourense

Correo
electrónico:

Teléfono:
 988431516

Fax:

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor,
editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da
edición

PGLT

*

1  ESO

C da Natureza

Proxecto os
camiños do saber. S. Mochila lixeira VVAA Obradoiro Santillana 2011

978-84-8224-995-7

galego

 

 

C Sociais

Xeografía e
Historia 1.Proxecto Os camiños do saber VVAA. Obradoiro Santillana 2011

978-84-8224-996-4

galego

 

 

E plástica
Visual

E plástica y
visual. Proyecto La casa del Saber.v Autores Santillana 2007

9788429492255

castelán

 

 

Lingua Galega

Lingua e
Literatura 1. Proxecto a casa do saber. VVAA. Obradoiro Santillana. 2007

9788482245706

galego

 

 

Lengua Castelá

Lengua y Literatura.VVAA.
Anaya.2011

978846670596-7

castelán

 

 

Inglés

English Alive 1.
Ben Wetz, Oxford 2010 (ISBN 13)

9780194710008

inglés

 

 

Inglés

English Alive.
Activity Book. Oxford. B. Welth

9780194710008

 

 

 

Francés

Methode de
français 1, VVAA, Anaya 2011

9788466787949

francés

 

 

Francés

Cahier
d`exercices I, VVAA, Anaya 2011

9788466787956

francés

 

 

Matemáticas

Matemáticas I.
Serie mochila ligera Los caminos del saber Santillana 2010

9788429454956

castelán

 

 

Relixión

Relixión
Católica 1..Rodeira, grupo edebe 2011

9788483491072

galego

 

 

E plástica
Visual

Cuaderno de
practicas. La Casa del Saber . V autores2007 Santillana

9788429445923

castelán

 

 

 

 

 

 

 

2 ESO

C.da Natureza

Proxecto a casa
do saber. V autores Obradoiro Santillana 2008

9788482245805

galego

 

 

E
.para a cidadanía

E Para a
Cidadanía. V Autores. Proxecto a casa do Saber obradoiro Santillana 2007

9788482242392

galego

 

 

Lingua Galega

Lingua e
literatura 2. Proxecto a casa do Saber. V Autores. Obradoiro Santillana 2008

9788482245775

galego

 

 

Lengua Castelá

Lengua
Castellana y literatura.C Bello. Anaya, 2008

9788466770309

castelán

 

 

Inglés

English Alive.2
B Weth.2006

9780194710824

 

 

 

Inglés

English Alive
activity book. Oxford . B Welth 2007

9780194710107

 

 

 

Francés

Sourise e clique
2. S Mouton. Anaya. 2007

9788466759335

 

 

 

C Sociais

Xeografía e
Historia. Proxecto a casa do saber. V autores. Obradoiro Santillana 2008

9788482245911

galego

 

 

Matemáticas

La casa del
saber V autores.Santillana 2008

9788429407174

castelán

 

 

Relixión

Relixión
Católica 2. V autores Edebé.2005

8423635222

galego

 

 

Francés

Sourise e clique
2 Cahier. S Mouton. Anaya. 2007

9788466759342

 

 

 

Tecnología

Tecnología 1 o 2
ESO Proyecto la casa del saber. Santillana V Autores. 2007

9788429439434

castelán

 

 

Música

Música. Proyecto
la casa del saber. V Autores. Santillana.2007

9788429424522

castelán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

* PGLT: Programa de gratuidade de libros
de texto.

 
A expresión “SI” nesta columna indica que está incluído no citado programa.

 

 

.....Celanova............,
....22.. de ..............xuño........ de 2011

O/A  director/a,

 

 

Asdo.:
.....M Begonia González Guerrero..............


y  4º ESO

 

Relación de libros de texto e material
didáctico impreso para o curso 2011/2012

Código de centro:32003738

Denominación do centro: Sagrado
Corazón

Enderezo:  Areal 13

Concello:  Celanova

Provincia:  Ourense

Correo
electrónico:

Teléfono:988431516

Fax:

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor,
editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da
edición

PGLT

*

3 ESO

C Sociais

Xeografía 3, Proxecto
os camiños do saber Obradoiro Santillana,2011

9788487937439

Galego

 

 

E plástica

Educación
Plástica e Visual Proyecto la casa del saber Santillana 2007

9788429440706

castelan

 

 

Física Química

Los Caminos del
Saber  Mochila ligera  Santillana 
2010  VVAA

9788429430271

Castelán

 

 

Lingua Galega

Lingua e
literatura 3. Proxecto a casa do saber. Obradoiro Santillana 2007

978848224593-5

Galego

 

 

Lingua Castelá

Lengua y
Literatura 3. E plástica y visual, Anaya 2011

9788467813432

Castelán

 

 

Inglés

English plus
3.Book Oxford

  9780194848299

 

 

 

Inglés

English plus 3
Activity Book Oxford

9780194848305

 

 

 

Francés

Motivés. Methode
de français III. VVAA. Anaya 2011

9788466787253

Francés

 

 

Francés

Motivés. Cahier
de exercices III. VVAA. Anaya 2011

9788466787260

francés

 

 

Matemáticas

Los Caminos del
Saber  Mochila ligera  Santillana 
2010  VVAA

9788429437751

Castelán

 

 

Música

Musica II, Edebé
2010

9788423661107

Castelán

 

 

Tenoloxías

Tecnología Los
caminos del saber. Mochila ligera  Santillana 2010

9788429443462

Castelán

 

 

Relixión

Relixión
católica 3. V autores.Rodeira EDEBE.2011

9788483491102

Galego

 

 

Bioloxía

Material do
profesor

 

Galego

 

 

Plástica y
visual

Cuaderno de
práctica. Proyecto la casa del saber. V Autores, Santillana 2007.

9788429445954

Castelán

 

    4ESO

C Sociais

Histori 4 , V.
Autores proxecto a casa do saber. Obradoiro Santillana,2008

9788482246840

Galego

 

 

E plástica

Cuaderno de
plástica

Educacion
Plastica y visual 4. Proxecto La casa del saber Santillana 2008

Cuaderno
Plástica y visual . Galería, VA Santillana 
2008

9788429472851

9788429444964

Castelán

Castelán

 

 

Física Química

La Casa del
Saber   Santillana    2008 
VVAA

9788429409840

Castelán

 

 

Lingua Galega

Lingua e
Literatura 4. Proxecro a casa do saber, V autores. Obradoiro Santillana 2008

9788482246703

Galego

 

 

Lingua Castelá

Lengua Castellna
y Literatura. C. Bello, Anaya2008

9788466771870

 

 

 

Inglés

English Alive 4
.Oxford B Welth.  2007

9780194710848

 

 

 

Inglés

English Alive
4  activity book.Oxford B Welth.  2007

9780194710244

 

 

 

Matemáticas

Matemáticas
opción B La Casa
del Saber  Santillana 2008  VVAA

9788429409543

Castelán

 

 

Música

Musica La casa
del Saber. V Autores. Santillana 2008

9788429472943

Castelán

 

 

Relixión

Relixión
Católica 4. V Autores.Rodeira Edebé.2005

8496352242

Galego

 

 

Etica

Material del
profesor

 

Castelán

 

 

Bioloxía
Xeoloxía

Bioloxía e
Xeoloxía. Salvador Balibrea L,Anaya,2008

9788466772037

Galego

 

 

Cultura clásica

Cultura clásica
3. Proyecto la casa del saber. VVAA  Santillana

9788429423488

Castelán

 

               

* PGLT: Programa de gratuidade de libros
de texto.

 
A expresión “SI” nesta columna indica que está incluído no citado programa.

Celanova,  22 de xuño de 2011

O/A  director/a,

Asdo.:
..Mª Begonia González Guerrero

 

Enviado por admin en Ven, 07/01/2011 - 13:23. categories [ ]