C.R.A. de TEO

 

O formamos 16 escolas unitarias que traballan xuntas e organízanse como un colexio.
Tendo como tal:

   • Consello Escolar
   • Equipo directivo
   • Claustro de profesores
   • ANPA

Formamos parte dende o ano 1996 ó 2000 do programa educativo "COMENIUS" e intercambiamos experiencias cun colexio francés "Ècole Notre Dame de Luchris" e outro irlandés "BRIGID´S NATIONAL SCHOOL GREXSTONES DE WICKLOW"

Recibimos o Primeiro Premio da provincia da Coruña e o terceiro de Galicia na campaña "entre nós en Galego" organizada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no ano 2001

Segundo premio co concurso "Experiencias e proxectos de formación de conductas tolerantes" convocado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria co traballo NENOS DO MUNDO, no curso 2001 - 2002

Este traballo foi coordinado pola profesora Dona Angeles Pousa Díaz

Participamos coa empresa CIDADANÍA no proxecto EDU-LINGUA organizado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no curso 2002 - 2003

Para máis información sobre o que é un CRA visita esta dirección http://webs.uvigo.es/ageps/crasga.htm